Sällskapsspel

Att ha roligt på jobbet samtidigt som man löser kluriga dilemman och hittar gemensamma förbättringsförslag kanske känns som en utopi. Men genom att spela våra sällskapsspel kan du uppnå just detta. Vi har sett att pedagogiken som finns i spel fungerar väl med det vi anser vara en framgångsrik modell för att levandegöra en värdegrund, ta tempen på kultur och normer och hitta sätt att utveckla organisationer på ett lustfyllt sätt. Kärnan i våra sällskapsspel är att involvera de som vet mest om verksamheten, nämligen medarbetarna. Involvering och delaktighet skapar driv och motivation vilket vi tror är ett bra recept för framgångsrika och hållbara organisationer. Vi erbjuder både generiska spel och skräddarsydda spel.