HUR- spelet

Företag där de anställda och företaget delar värdegrund och normer har visat sig ha en bättre ekonomisk utveckling än branschgenomsnittet. Det finns en mängd olika sätt att stärka ett företags värdegrund, gemensamt för alla är att det handlar om att synliggöra, kommunicera och hålla arbetet levande. Värdegrundsspelet HUR är ett verktyg som gör detta på ett lustfyllt sätt och väcker engagemang genom sin form av ett skräddarsytt sällskapsspel. HUR-spelet kan även användas till att ta fram en ny värdegrund och gemensamma regler för en mer positiv företagskultur. Till skillnad från vårt medarbetarskapsspel, tas HUR-spelet fram tillsammans med organisationen, alltifrån innehåll till logotyp och namn. HUR- spelet har med stor framgång spelats med över 5000 personer i stora börsnoterade företag till medelstora organisationer, kommuner och landsting. Är du intresserad av att veta med om HUR-spelet? Kontakta oss för ett möte.