Ledarutveckling

Vi arbetar med ledare i en mängd olika branscher. Vi har en bred kompetens och mångårig erfarenhet av att stötta, utveckla, utbilda och coacha ledare och chefer på olika nivåer.

Vår pedagogik

Genom att tillämpa aktivitetsbaserat lärande som metodik i alla våra utbildningar och program vill vi skapa en dynamisk inlärningsmiljö och ett engagemang hos deltagarna där de är aktiva och involverade i sin egen inlärningsprocess.
Vi kopplar samman teori och praktik genom olika aktiviteter som simuleringar, grupparbeten, diskussioner, dialogövningar och caseträning. Det här stärker också lärandet och kunskapsutbytet mellan deltagarna, som är en viktig del i ledarutvecklingen.

Den aktiva rollen som deltagarna har i sitt eget lärande innebär ett ansvarstagande men också insikten om att ha kontroll över sin egen utveckling och sitt eget ledarskap.

Caseträning

Caseträning med skådespelare är en effektiv och realistisk metod för att ge deltagarna möjlighet att öva och förbättra sina ledarskapsfärdigheter i autentiska situationer. Vi använder professionella skådespelare för att simulera och efterlikna verkliga arbetsmiljöer, situationer, utmaningar och dilemman som en ledare kan ställas inför.
I caseträningen får ledaren använda och testa sina kunskaper och färdigheter i en trygg miljö. De får också feedback från sina kollegor och processen möjliggör för deltagarna att lära sig av sina misstag och framgångar utan att det får några konsekvenser. Det här tenderar att stärka känslan av att klara av och hantera det som de faktiskt står inför i sina roller som ledare och det ger också en helt annan typ av effekt på inlärningen.

Flexibla upplägg

Vi anpassar alltid våra upplägg utifrån uppdragsgivarens önskemål och behov. Målet är att skapa ett tryggt partnerskap där vi utgår från organisationens mål, principer, metoder, struktur och kultur när vi utformar våra upplägg. Vår teoretiska bas för våra ledarutbildningar innehåller bland annat:

  • Ledarskapsteori- effektiva ledarbeteenden
  • Prestation och återhämtning- energi för att leda
  • Aktivt lyssnande
  • Coachande förhållningssätt
  • Gruppdynamik
  • Kommunikation
  • Feedback och feed forward
  • Konflikthantering

Lead Forward

Som en inledande del i en ledarutveckling erbjuder vi också individuella ledarskapskartläggningar i form av Lead Forward. Läs mer om det HÄR.