Workshops

Att genomföra en workshop med sina medarbetare eller sitt team kan vara ett bra sätt att komma igång med ett förbättringsarbete. Vi använder workshops som ett verktyg för att skapa delaktighet och involvering. Första steget är att ta reda på vad du och ditt företag har för tankar och behov kring er egen utveckling. Vi ger sedan förslag på olika workshops som vi tror kan passa. All planering sker i dialog med kunden. Vi håller workshops för att stötta i strategiarbeten, utvecklingsarbeten samt kultur- och värderingsarbeten för att nämna några. Vi håller även workshops på ämnet prestation och återhämtning.