Prestationsutveckling

Hur vi blev Prestationsbyrån

Om man googlade begreppet prestationsutveckling runt 2011, så fick man enbart träffar med innehåll riktat mot idrottsliga prestationer. Inga träffar beskrev det vi pratar om och det vi är proffs på, prestationsutveckling för arbetslivet. Vi tog chansen att sprida ordet vidare, bytte namn till Prestationsbyrån och resten är historia, som man brukar säga.

Återhämtning på agendan

I en värld där stress och höga krav alltför ofta blir normen, kan det kännas provocerande att prata om prestationsutveckling men det är precis det vi gör.

När prestationsförmågan sjunker hos individer och grupper tenderar vi att vilja minska belastningen för att underlätta eller frigöra energi och resurser. Vi hävdar att lösningen inte enbart handlar om att minska arbetskraven och belastningen utan snarare titta på vilka strategier för återhämtning och välmående som behöver finnas på plats. Tänk dig en arbetsplats där man arbetar aktivt för att säkerställa att medarbetarna inte bara presterar på topp utan också återhämtar sig på ett optimalt sätt. Vår övertygelse är att om varje arbetsplats, organisation och företag anammade det synsättet skulle många av dagens arbetsrelaterade utmaningar upphöra att existera. Vi skulle också se positiv effekt på produktivitet, engagemang och resultat.

Att nå toppen- hållbar och välmående

Att vara sitt bästa jag och prestera på topp är fullt möjligt, men det är inte hållbart om det inte matchas med funktionell återhämtning. Det här är något som elitidrottare har vetat om i åratal men vi vet nu att detta är lika relevant för medarbetare och ledare. Vi tror på att ge alla möjligheten att vara produktiva och uppnå toppresultat samtidigt som man mår bra, sover bra och har energi över för sina personliga intressen. Vi vet också att många organisationer idag har medarbetare, chefer och ledare som inte har ork och energi nog för att kunna prestera på topp, vilket alltför ofta resulterar i dåligt arbetsklimat, sjukskrivningar, försämrade resultat och bristande motivation. Ett annat scenario är att man orkar prestera på sitt arbete men man orkar inte prestera i sitt privatliv. Detta leder givetvis också till försämrade resultat i form av spruckna relationer, bristande föräldraskap eller avsaknad av omsorg för sina intressen, sig själv, sina vänner och familj.

Forskning och samarbete

Prestationsutveckling består av många tårtbitar men en viktig del som ofta förbises är: Har jag den energi som krävs för att leda mig själv eller andra? Vi har under många år samarbetat med Göran Kenttä, fil.dr. i psykologi och idrottpsykologi på GIH, för att utbilda och öka förståelsen kring hur vi människor fungerar och vad som krävs för att vi ska kunna använda våra resurser och vår potential fullt ut. Många gånger är det befriande för individer som vi träffar i olika sammanhang när de inser att de har både ansvar och makt över sitt eget välmående. De kanske för första gången får till välfungerande strategier för att återhämta sig efter en lång dag på arbetet. Eller ännu bättre, de återhämtar sig regelbundet under arbetsdagen och blir uppmuntrade att göra så av både kollegor och chefer.

Prestation och återhämtning

I alla våra program och utbildningar utgår vi från ett psykofysiologiskt perspektiv, alltså vi är medvetna om hur våra mentala tillstånd påverkar vår fysiska kropp och vice versa vilket ger oss olika förutsättningar att agera och bete oss i enlighet med vad vi vill uppnå. Är vi i ett dåligt tillstånd då vi känner oss trötta, nedstämda, irriterade och förvirrade, kommer vi ha svårt att leda oss själva och andra, fatta bra beslut, hantera konflikter, bråk osv. Om vi däremot tillgodoser att vi får återhämtning – sömn, vila, umgänge, rörelse osv. ökar vi förutsättningarna för att vara goda ledare, medarbetare, partners, kollegor, vänner eller föräldrar. Utöver att prestation och återhämtning ingår som ett segment i våra program och utbildningar, erbjuder vi även skräddarsydda upplägg för att arbeta specifikt med välmående, återhämtning och prestation. Vill du veta mer om vad vi kan erbjuda dig och din organisation? Fyll i vår kontaktformulär längre ner på sidan eller maila oss.