Därför heter vi Prestationsbyrån

Prestationens anatomi

Det kan vara provocerande att antyda att det är för lite fokus på prestationer i vårt samhälle. Vi håller inte med. Om företag och organisationer verkligen förstod prestationens anatomi så skulle man lägga större vikt vid det vi kallar prestationsutveckling. Man skulle utbilda individer på alla nivåer i hur man hittar en bra mix av belastning och återhämtning. Man skulle också lägga stor vikt vid hur mål och visioner utformas och kommuniceras så att alla inblandade kan hitta just sin mening med en hög, hållbar och lustfylld prestation tillsammans med kunder och kollegor. Vidare så skulle de aldrig slarva med gruppers utveckling.

Viktiga insikter

Prestationsbyrån finns för att få vara med och skapa en bättre värld för organisationer, dess ledare och medarbetare, och det bygger på några viktiga insikter.

  • Utmaningar, krav och belastning utgör halva grunden för utveckling. Återhämtning är den andra halvan och dessa förutsätter varandra.
  • Människan har en obegränsad kreativitet och kan tillsammans lösa alla utmaningar, krav och belastningar, förutsatt att de ges kunskap, möjlighet och inspiration.
  • Människan är meningssökande och meningsskapande och behöver därför tydliga mål, värderingar och visioner för att hållbart prestera över tid.
  • Människan är ett utpräglat flockdjur. Detta innebär att vi behöver varandra för att nå vår fulla potential både som individer och grupper. Alla behöver förstå de processer som leder till högpresterande team.

Genom att påverka organisationer, dess ägare, styrelser, ledare och medarbetare så har vi sett hur dessa insikter sprider sig i de organisationer där vi får vara med och utbilda, coacha, utmana och utveckla. Vår förhoppning och erfarenhet är att de organisationer som jobbar uthålligt och hållbart med ständig prestationsutveckling också får medarbetare som är stolta över sin organisation. Dessutom så “skapar” dessa organisationer medarbetare som har kunskap om hur man både presterar och återhämtar sig som individer och grupper.

Läs mer Visa mindre