Föreläsningar

Är du och ditt företag intresserade av en inspirationsföreläsning på ämnet prestationsutveckling ska du kontakta oss. Vi vet att företag har olika utmaningar idag men en sak som vi nästan alltid ser behov av på företag och organisationer är att få bättre grepp om prestation och återhämtning, hur det hänger ihop och hur man kan skapa förutsättningar för mer välmående och hållbara medarbetare och arbetsplatser. En av våra mest efterfrågade föreläsningar handlar just om prestation och återhämtning. Vi håller också föreläsningar i anslutning till många av våra andra tjänster för att skapa förståelse och engagemang. Är du intresserad av att veta mer om våra olika föreläsningar så träffar vi dig gärna för ett möte.