Välkomna

Den 21 september arrangerar vi tillsammans med Stefan Söderfjäll En liten dag om medarbetarskap på Operaterassen i Stockholm. Det blir en dag fylld med föreläsningar, paneldiskussioner, mingel med likasinnade människor och möjligheten att prova på vårt sällskapsspel Ett litet spel om medarbetarskap. Allt med fokus på hur vi kan främja det goda medarbetarskapet. Nu kan vi med stor glädje presentera hela vår lista med gäster och föreläsare och det är minst sagt ingen dålig uppställning! Om ni väljer att hänga med oss den 21/9 så kommer ni att träffa dessa fantastiska individer…

Stefan Söderfjäll

Författare, organisationskonsult och Fil. Dr i psykologi med mångårig erfarenhet inom områdena ledarskap, teamarbete och motivation. Stefan har bl.a. skrivit boken En liten bok om medarbetarskap och han är sedan många år tillbaka en eftertraktad föreläsare.

Vill ni läsa mer om Stefan kan ni göra det på hans hemsida här.

Jonas Ek

Konsult, VD och grundare av Prestationsbyrån. Jonas har studerat Personal- och organisationsteori på Karlstads Universitet samt sociologi och pedagogik på Stockholms Universitet. Till vardags arbetar Jonas med team- och ledarskapsutveckling och är flitigt anlitad som föreläsare främst inom området prestationsutveckling. Han har tidigare jobbat inom akutpsykiatrin och är QiGonginstruktör.

Maria Furenmo

Maria har lång erfarenhet från både operativt och strategiskt HR-ledarskap inom snabbväxande bolag och förändringsledning inom större företag. Hon har en passion för ledarskapets- och företagskulturens betydelse för affären. Hon utgår ifrån att människor trivs med att arbeta, är självgående, kreativa och tycker om att arbeta med större ansvar. Idag är hon på Svenska Spel, en koncern i stor förändring i relation till ändrade marknadsförhållanden och där kulturförflyttning har varit avgörande för framgång.

Gustav Carlsson

Gustav är Överstelöjtnant och har tjänstgjort som chef inom förband i Försvarsmakten sedan 2003 där han lett värnpliktiga, anställda soldater, officerare och civila medarbetare. Gustav har också genomfört internationell tjänst i Kosovo och Afghanistan. Numera tjänstgör han som chef för Livgardets regementsstab innan dess som chef för Försvarsmaktens enhet för utbildning av förband inför internationell insats.

 

Mats Hoffmann

Mats var mellan 2002 och årsskiftet 2021/22 delägare och ledare i Dipart Entreprenad där han har haft olika chefsbefattningar, mestadels som HR-chef. Under 20 år har Mats drivit ett kulturarbete där det alltid har varit viktigt att skapa en positiv kultur där människor trivs och presterar i en dynamisk byggbransch med många utmaningar.

Caroline Johansson

Caroline är Specialist HR i Kungsbacka kommun där inriktningen är Ledarskap- och medarbetarskap. Driver sedan hösten 2020 ett stort arbete om Utvecklande Medarbetarskap som riktar sig till 6700 medarbetare. Caroline är nyfiken och driver flertalet andra förändringsprojekt i Kungsbacka. Ett starkt brinnande intresse är hälsa och välbefinnande både privat och på jobbet.

Jesper Edlind

Jesper är HR-chef i Kungsbacka Kommun och har lång erfarenhet inom strategiska HR processer. Innan Jesper steg ombord på HR området har han varit Örlogskapten och Officer i försvarsmakten i 16 år. Jesper är modig och vågar utmana redan befintliga processer och modernisera offentliga förvaltningar.

Dagens program

Evenemanget pågår 08.30-17.00

Förmiddagen

Vi börjar med att äta frukost gemensamt innan vi startar programmet. Efter en genomgång av vad som kommer hända under dagen föreläser sen Stefan Söderfjäll om medarbetarskap och förutsättningar för ett gott medarbetarskap. Därefter går vi vidare till ett provspel av Ett litet spel om medarbetarskap. Såklart så kommer det att finnas en paus för att röra på oss och lite gott fika mellan Stefans föreläsning och provspelet.

Det sista som händer innan lunch är att Gustav Carlsson, Överstelöjtnant och Regements Stabschef inom Försvarsmakten, håller i en scenarioövning som syftar till att skapa en arbetsplats där medarbetarskapet måste fungera under olika grader av kris.

Lunch

Vi intar en gemensam lunch där vi får möjlighet att mingla, knyta kontakter och diskutera förmiddagens händelser.

Eftermiddagen

Först ut under eftermiddagen är Mats Hoffman där vi får ta del av Mats framgångsrika resa tillsammans med Dipart Entreprenad. Mats roll under de senaste 20 åren inom Dipart har varit olika chefsbefattningar, mestadels som HR-chef där han alltid arbetat för att skapa en positiv kultur där människor trivs och presterar.

Sedan lyssnar till Jonas Ek som berättar om varför vi inte alltid gör som vi vet att vi borde? Jonas har tidigare arbetat inom akutpsykiatrin och läst personal- och organisationsteori på Karlstads Universitet samt sociologi och pedagogik på Stockholms Universitet. Han är också grundare av Prestationsbyrån och har drivit grupp och ledarutveckling på många företag, både stora och små under de senaste 20 åren.

Efter en kortare paus med fika så är det dags för vår paneldiskussion om medarbetarskap och utvecklingen av densamma. I panelen träffar ni Maria Furenmo, Chief HR Officer på Svenska Spel, som berättar om varför de inom Svenska Spel inte pratar om medarbetarskap men däremot talar klarspråk medans Jesper Edlind och Caroline Johansson berättar om hur de satsar STORT på medarbetarskapet inom Kungsbacka Kommun. Andra deltagare i panelen är Gustav Carlsson och Mats Hoffman som vi fått träffa tidigare under dagen. Här finns det möjlighet för publiken att ställa frågor till deltagarna.

Vad är då nästa steg? Hur går vi tillväga för att arbeta med medarbetarutveckling? Vilka medarbetarbeteenden är det vi behöver utveckla och hur samverkar de med ledarskapet? Frågor som inte alltid är helt självklara eller enkla men här kommer vi att ge lite tips och tankar som kan vara värdefulla.

Vi avslutar sedan dagen med en workshop om hur man kan ändra ett beteende.